sahypa_banner

habarlar

Alýumin profilleri alýumin garyndy profillerine degişlidir.

图片 1

 

Aýratynlyklary:

* Poslama garşylyk

Alýumin profilleriniň dykyzlygy diňe 2,7g / cm3 bolup, polat, mis ýa-da bürünç dykyzlygynyň 1/3 bölegine deňdir (degişlilikde 7.83g / cm3, 8.93g / cm3).Alýumin, howa, suw (ýa-da şor), nebithimiýa we köp sanly himiýa ulgamlaryny öz içine alýan daşky gurşaw şertleriniň köpüsinde poslama garşylygy görkezýär.

图片 2

 

* Geçirijilik

Alýumin profilleri köplenç ajaýyp elektrik geçirijiligi sebäpli saýlanýar.Deň agramda alýuminiň geçirijiligi misiň takmynan 1/2 bölegidir.

* Malylylyk geçirijiligi

Alýumin erginleriniň ýylylyk geçirijiligi misiň 50-60% -ini düzýär, bu ýylylyk çalşyjylary, bugardyjylary, ýyladyş enjamlaryny, nahar bişirmek üçin enjamlary we awtoulag silindrli kelleleri we radiatorlary öndürmek üçin peýdalydyr.

* Ferromagnit däl

Alýumin profilleri elektromagnit däl, elektrik we elektron pudagy üçin möhüm emläk.Alýumin profilleri öz-özüni ýakmaýar, ýangyjy we partlaýjy materiallar bilen işlemek ýa-da aragatnaşyk saklamak bilen baglanyşykly programmalar üçin möhümdir.

图片 3

 

* Prosessable

Alýumin profilleriniň işleýşi gaty gowy.Dürli öndürilen we guýma alýumin erginleriniň arasynda we bu garyndylaryň öndürilýän dürli ştatlarynda ýörite enjam gurallaryny ýa-da usullaryny talap edip, işleýiş aýratynlyklary ep-esli üýtgeýär.

* Formallyk

Specificörite dartyş güýji, hasyl güýji, süýümlilik we degişli işiň gatylaşma derejesi rugsat berilýän deformasiýanyň üýtgemegini dolandyrýar.

* gaýtadan işlemek mümkinçiligi

Alýumin gaty gaýtadan ulanylýar we gaýtadan işlenen alýuminiň aýratynlyklary gyz alýuminiýadan tapawudy ýok diýen ýaly

图片 4

 

Alýumin profillerini 9 ulanyşa bölmek bolar, ýagny: gurluşyk alýumin profilleri, radiator alýumin profilleri, senagat alýumin profilleri, awtoulag bölekleri alýumin profilleri, mebel alýumin profilleri, gün fotoelektrik alýumin profilleri, demir ýol ulagy alýumin profilleri, oturdylan alýumin erginleri profilleri, lukmançylyk enjamlary alýumin profiller.

 


Iş wagty: Awgust-18-2022