sahypa_banner

habarlar

Galvanizli polat list, BIEC-iň dünýä patentlerinden biri bolan BIEC International Inc.-iň hasaba alnan söwda belligi.Dünýäniň 22 ýurdundaky 31 polat fabrigi BIEC International-dan önümçilik tehnologiýasy we ygtyýarnamalary aldy we 55% alýumin-sink garyndysy bilen örtülen galvanizli polat listleri öndürýär.

图片 1

häsiýetli:

1. atylylyk şöhlelendirişi:

Galvanizli polatdan ýasalan ýylylyk şöhlelendirişi gaty ýokary, galvanizli polatdan iki esse ýokary we adamlar köplenç termiki izolýasiýa materialy hökmünde ulanýarlar.

2. atylylyga garşylyk:

Alýumin-sink erginli polat plastinka gowy ýylylyga garşylygy we ýokary temperatura 300 gradusdan ýokary çydap bilýär, bu alýuminizirlenen polat plastinanyň ýokary temperaturaly okislenme garşylygyna gaty meňzeýär.

4. Boýag aňsat

Galvanizli list boýaga ajaýyp ýelmeşýär we öňünden duýulmazdan we howa çalmazdan boýalýar.

5. Galvanizli polatdan ýasalan kümüş reňkli ajaýyp ýüz bar.

6. Galvanizli polat list we galvanizli polat list şuňa meňzeş gaýtadan işleýiş we pürküji ýerine ýetirijiligine eýedir

图片 2

programma:

Gurluşyk: üçekler, diwarlar, garaageslar, akustiki diwarlar, sanitar-tehniki we modully jaýlar we ş.m.

Awtoulag: arassalaýjylar, işleýiş turbalary, süpürgiç goşundylary, ýangyç guýujy enjamlar, ýük awtoulag gutulary we ş.m.

Öý enjamlary: holodilnik arka paneli, gaz peç, kondisioner, elektron mikrotolkunly peç, LCD çarçuwa, CRT partlama garşy guşak, LED yşyk çyrasy, elektrik şkafy we ş.m. Oba hojalygy: doňuz öýi, towuk öýi, granariýa, teplisa turbalary we ş.m.

Beýlekiler: malylylyk izolýasiýa örtügi, ýylylyk çalşyjy, guradyjy, suw gyzdyryjy we ş.m.


Iş wagty: Sentýabr-08-2022