sahypa_banner

önümleri

Qualityokary hilli arzan peice takyk alýumin plastinka

gysga düşündiriş:

Adatça, galyňlygy 0,2 mm ýa-da 500 mm ýa-da ondanam az, ini 200mm ýa-da ondanam köp we uzynlygy 16m ýa-da ondanam az bolan alýumin materiallaryna alýumin plitalary ýa-da alýumin plitalary diýilýär.Garyndy düzümine görä, alýumin plitalary ýokary arassa alýumin plitalarydyr (99,9% ýa-da ondanam köp mukdarda arassa alýuminden togalanýar), arassa alýumin plitalary, garyndy alýumin plitalary, birleşdirilen alýumin plitalary we alýumin örtükli alýumin plitalary; .Galyňlygyna görä, ony inçe tabaklara, adaty tabaklara, orta tabaklara, galyň tabaklara we ultra galyň plitalara bölüp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kompaniýamyz esasan binagärlik alýumin profilleri, senagat materiallary, ýokary derejeli bezeg materiallary, howa we harby senagat ýaly ýörite alýumin garyndy önümlerini öndürýär we öndürýär.Awiasiýa alýuminiý garyndy önümçilik tehnologiýasyna we öňdebaryjy transport önümlerine daýanmak bilen, howa, demir ýol tranziti, awtoulaglar, gämiler, elektronika, gurluşyk we galyplar ýaly pudaklara ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýar.Önümler ýokardaky bazarlarda giňden ulanyldy.Kompaniýanyň esasy önümi, alýumin tagtasy, bu pudak tarapyndan hasam gowy görülýär.Birmeňzeş bahadan iň gowy hilimiz bar we şuňa meňzeş hil bilen iň çalt iberýäris.

Biziň häsiýetli artykmaçlygymyz - ultra-arzan bahaly lomaý önümlerimiziň aşakdaky görnüşlerini öz içine alýar:

1. Awtoulaglar, otlylar we gämiler üçin alýumin plitalary:(ini 300--1500-2300mm): 7075, 6082, 6061, 5083, 5754, 5052, 7050.

2. Harby deslapky uzaldylan garyndy plastinka:aýratynlyklary 1500 * 3000, tekiz plastinka görnüşi, eksport standarty, doly spesifikasiýalar.6082T651 synp, 7075T651 synp, 2A12T451 synp, 6061T651 synp, 2A11T451 synp, 2014T451 synp.

3. Beýleki materiallaryň tegmilli garyndy alýumin plitalary:2A12, 2017, 3003, 5A05, 5A06, 5A03, 5052, 5251, 5083, 5754, 5086, 6061, 6063, 6082, 7075 synplar, 7A04 synplar, 1070 synplar, 1050 synplar, [alýumin plastinka, ýerüsti çyzgy, laminasiýa, CNC zarba urýan maşyn, CNC freze maşyn, CNC egilmek we gyrkmak] we ş.m.

Dördünjiden, özbaşdak kesmek.

Önümiň görkezilmegi

056-o alýumin plastinka4

056-o alýumin plastinka

7075 harby gaty garyndy plastinka 2

7075 harby gaty garyndy plastinka

takyk alýumin plastinka 5

takyk alýumin plastinka

8040 Iň ýokary temperatura çydamly alýumin plastinka 1

8040 highokary temperatura çydamly alýumin plastinka

6063 Highokary temperatura çydamly alýumin plastinka 3

303 alýumin rulon6063 highokary temperatura çydamly alýumin plastinka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary