sahypa_banner

önümleri

Hytaý öndürijisi Qualityokary hilli gyzgyn rulonly polat turba

gysga düşündiriş:

Gyzgyn rulonly polat turbalar gaýtadan gurmagyň temperaturasyndan ýokary.Sowuk togalanan polat turbalar bilen deňeşdirilende, gyzgyn polat turbalaryň diametri has uludyr, bahasy arzan we takyklygy sowuk polat turbalaryňkydan birneme pesdir.Gyzgyn rulonly turbalar umumy polat turbalara, pes we orta basyşly gazan polat turbalaryna, ýokary basyşly gazan polat turbalaryna, garyndy polat turbalaryna, poslamaýan polat turbalaryna, nebit döwüji turbalara, geologiki polat turbalaryna we beýleki polat turbalara bölünýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gyzgyn rulonly turba polat ingotyň guýma gurluşyny ýok edip biler, poladyň dänesini arassalap biler we mikrostrukturanyň kemçiliklerini ýok edip biler, şeýlelik bilen polat gurluşy dykyz we mehaniki aýratynlyklary gowulaşar.Bu gowulaşma, esasan, polat belli bir derejede izotrop bolmazlygy üçin, togalanýan ugurda öz beýanyny tapýar;Döküm wagtynda emele gelen köpürjikler, çatryklar we gowşaklyk ýokary temperaturada we basyşda kebşirlenip bilner.Şeýle-de bolsa, gyzgyn togalanandan soň poladyň içindäki metal däl goşulmalar (esasan sulfidler we oksidler, şeýle hem silikatlar) inçejik listlere basylýar we delaminasiýa hadysasy ýüze çykýar.Gapdal giňligi dolandyrmak aňsat däl.Malylylyk giňelişi we gysylmagy bilen tanyş, sebäbi başynda uzynlygy we galyňlygy standartlara laýyk bolsa-da, soňky sowadylandan soň belli bir negatiw tapawut bolar.

Qualityokary hilli gyzgyn rulonly polat turba 4
Gyzgyn togalanan suwuk turba1
Gyzgyn rulonly galvanizli polat turba 5
15crmog gyzgyn rulonly polat turba 3
Qualityokary hilli gyzgyn rulonly polat turba 2

Arza

1. Gurluşyk: turbageçiriji daşamak, binalardan ýerasty suw çykarmak, gazanyň gyzgyn suw daşamagy we ş.m.

2. Mehaniki gaýtadan işlemek, ýeňleri götermek, gaýtadan işleýän maşyn esbaplary we ş.m.

3. Elektrik togy: gaz geçirmek we gidroelektrik öndürmek üçin suwuk turbalar.

4. windel elektrik stansiýalary üçin antistatik turbalar we ş.m.

Ölçegi saýlamak

Aýratynlyklary we modelleri

12 × 1.5 73 × 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 219 × 30-40
14 × 1.5-2.5-3 76 × 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 245 × 8-10-14-17-20-22
16 × 1.5-2.5-4 83 × 4.5-5-10 / 12 14 16 18 20 245 × 25-28-30-34-40
18 × 2.3-4-5 89 × 4.5-8-10 / 12-14 16 -18 20 273 × 7-9-12-15-18-20-25
20 × 2.5-3-5 95 × 4.5-6-8 / 10-12-14-16-20 273 × 30-35-38-40
24 × 2.5-3-4-5-6 102 × 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299 × 8-12-16-20-24-28
25 × 2.5-3-4-5-6 108 × 4.5-5-6-7-8-10 / 12-14-18-20-22 299 × 30-32-36-38-40
28 × 3-3.5-4-5-6 114 × 4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 325 × 8-12-14-18-38
32 × 3.5-4-5-6-8 121 × 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325 × 28-32-34-38
34 × 4-5-6-8 127 × 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 351 × 10-16-20-25-40
36 × 3.5-5-6-8 133 × 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355 × 6-18-20-25-30-40
38 × 4-5-6-7-8-9-10 140 × 5-6-7-8-9-10 / 12-14-16-20-22 377 × 8-12-15-20-24-28
39 × 3.5-5-8-10 146 × 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377 × 30/37/40
42 × 3.5-4-5-6-7-8-9-10 152 × 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 402 × 10 / 15-20-25-30-35
45 × 3.5-4-5-6-7-8-9 159 × 4.5-6-10-12-14 406 × 10 / 20-25-28-35-40
48 × 3.5-4-5-6-7-8-9-10 159 × 16-18-20-22-25-30 426 × 10 / 12-14-16-20-25-30-35-40
51 × 3.5-4-5-6-7-8-9-10 168 × 8-10 / 12/14/20/25/30/35 450 × 10 / 12-14-16-20-25-34-40
56 × 3.5-4-5-6-7-8-9-10 180 × 8-12-16-25-30 480 × 10/12 14 16 18 20 25 30 40
57 × 3.5-5-6-7-8-9-10-12 180 × 32-34-38-40 500 × 10 / 12-14-16-20-25-34-40
60 × 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 194 × 6-8-12-16-20-25-30-40 510 × 10 / 12-14-16-20-25-34-40
63 × 3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 203 × 6-7-10-15-20-25-30 530 × 10/12 14 16 18 20 30-40
68 × 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 203 × 32-36-40  
70 × 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 219 × 6-8-12-16-18-20-25  

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, polat turbanyň hemmesi ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Önümçilik zawodymyz 1
Önümçilik zawodymyz 2
Önümçilik zawodymyz 3

Ulag

Suratlar önümlerimiziň dünýäniň çar künjegine iberilýändigini görkezýär
Suratlar önümlerimiziň bütin dünýä iberilýändigini görkezýär2
Suratlar önümlerimiziň bütin dünýä iberilýändigini görkezýär1
Suratlar önümlerimiziň dünýäniň çar künjegine iberilýändigini görkezýär3

Suratlar önümlerimiziň dünýäniň çar künjegine iberilýändigini görkezýär

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: palet, karton,

Port: ingingdao porty,Rizhao porty, Çonjin porty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary