sahypa_banner

önümleri

Hytaý öndürijisi sowuk gyzgyn rulon poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we tabaklar

gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, poslamaýan polat plastinka we kislota çydamly polat plastinka üçin umumy termin.Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýedir we kislotalar, gidroksidi gazlar, erginler we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan poslama garşydyr.Poslamak aňsat däl, ýöne poslamaýan garyndy polat.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak habar beriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki poslaýjy serişdeler tarapyndan poslama garşy polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýedir we kislotalar, gidroksidi gazlar, erginler we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan poslama garşydyr.Poslamak aňsat däl, ýöne poslamaýan garyndy polat.

Çykyş

(1) Poslama garşylyk

Poslamaýan polat plastinka durnuksyz nikel-hrom erginine meňzeş umumy poslama garşy durmak ukybyna eýedir. Hrom karbidiniň temperatura diapazonynda uzak wagtlap gyzdyrmak, gaty poslaýjy metbugatda 321 we 347 garyndylaryna täsir edip biler.Esasan ýokary temperatura programmalarynda ulanylýar.Temperatureokary temperaturaly programmalar, aşaky temperaturalarda gözaraara poslama ýol bermezlik üçin materiallara güýçli duýgurlyga garşylygy talap edýär.

(2) temperatureokary temperaturaly okislenme garşylygy

Poslamaýan polat plitalaryň ýokary temperatura okislenme garşylygy bar, ýöne okislenme derejesi täsir ediş gurşawy we önüm görnüşi ýaly mahsus faktorlara täsir eder.

(3) Fiziki aýratynlyklar

Metalyň ýylylyk geçirijilik koeffisiýenti, metalyň ýylylyk geçirijiliginden başga beýleki faktorlara baglydyr.Köplenç filmiň ýylylygyň ýaýramagy koeffisiýenti, metalyň göwrümi we üstki ýagdaýy.Poslamaýan polat ýüzüni arassa saklap biler, şonuň üçin ýylylyk geçirijiligi ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan beýleki metallardan has gowudyr

0mm 2mm 3mm 316 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka1
304 316 aýna poslamaýan polatdan ýasalan plastinka2
316 poslamaýan polat plastinka lazer 0.33mm3
9041 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka 4

Arza

Adaty ulanyşlar:pulpa we kagyz öndürýän enjamlar, maşynlar we enjamlar, boýag enjamlary, film ýuwujy enjamlar, turbageçirijiler, kenarýaka sebitlerdäki binalar üçin daşarky materiallar, öý önümleri, şkaflar, ýapyk turbageçirijiler, suw gyzdyryjylar, gazanlar, wannalar, awtoulag bölekleri, lukmançylyk enjamlary, gurluşyk materiallary, himiýa, azyk senagaty, oba hojalygy we gämi bölekleri we ş.m. parametrleri

Ölçegi saýlamak

Haryt ady Poslamaýan polat plastinka
Baha 201,304 304L 304H 309S 310H 316 316H 316L 316Ti 317 317L 321 321H 409 410 410S 430 904L
Plastinanyň ululygy Galyňlygy: 0,3mm-3.00mm (CR) 3.00MM-200MM (HR)
Giňligi: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
Uzynlygy: 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm
Galyňlygy: Sowuk 0,3-6mm, gyzgyn togalanýar 3-12mm
Bobanyň ululygy Giňligi: Sowuk togalanan 600mm / 1000mm / 1219mm / 1500mm, gyzgyn togalanan 1240mm / 1500mm / 1800mm / 2000mm
Bobanyň agramy: 2,5-8 tonna
Tehnika Gyzgyn, sowuk
Faceüzü , 2,2D, 2B, BA, .33, .44, .4040, .320, 00400, HL, .77, .88, nagyş
Gyrasy Gyrasy we degirmen gyrasy
Markalar TISCO, BAO STEEL, BAOXIN, ZPSS, LISCO, JISCO we ş.m.
Arza Gurluşyk, bezeg, lift gapysy, azyk senagaty, guşak, kagyz senagaty, basgançak, Maşyn

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň