sahypa_banner

önümleri

Hytaýda ýokary hilli sowuk çyzylan arassalanan kebşirlenen takyk alýumin turbasy

gysga düşündiriş:

Takyk alýumin turbasy alýumin turbasynyň bir görnüşidir.Gaýtadan işlemegiň usulyna görä, takyk alýumin turbasy: sowuk we inçe çyzylan.Takyk alýumin turbasy, togalanan alýumin turbasy, kebşirlenen turba.Olaryň arasynda sowuk çyzylan alýumin turbasy iň ýokary takyklyga, iň oňat ýer hiline we iň oňat mehaniki aýratynlyklara eýedir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1 Sowuk çyzylan inçe çyzylan takyk alýumin turbasy:Çig mal alýumin turbasy we togalanan alýumin turbasydyr.Alýumin turbasy bu gaýtadan işlemek usuly bilen gaýtadan işlenýär: ýokary takyklyk, içki we daşarky ýüzler we üç mehaniki häsiýetiň iň gowusy.Şonuň üçin goşlar trolleýsi, film we telewizor üçegi, elektrik ýyladyş enjamlarynyň ýyladyş plastinkasy ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

Häzirki zaman senagatynda köp önümler sowuk çyzylan takyk çyzylan takyk alýumin turbalaryny ulanmalydyrlar, mysal üçin awtoulaglar üçin nebit turbageçirijileri, aerokosmos, lazer faks, printerlerdäki duýgur deprekler, magnit rolikleri üçin alýumin turbalary we ş.m. Takyk öwrülen bölekler üçin, kömek puluny öwürmek we hasyl derejesini ýokarlandyrmak, sowuk çyzylan alýumin turbalary hem ünsi we ulanylyşy özüne çekýär.

2 Kebşirlenen turba:Alýumin plitalaryň we alýumin rulonlarynyň galyňlygynda berk talaplar bar we nagyş talaplary gowy.Bu birneme kiçi ýa-da inçe alýumin turbasy.Adatça ruçka turbalary we şaý-sepler ýaly ownuk zatlarda ulanylýar.

(1) Alýumin plastinka: galyňlygy 0,3mm --- 180mm ini 900mm ---- 2000mm,

(2) Alýumin rulon: galyňlygy 0,10mm ---- 12mm ini 150mm ---- 2000mm

(3) Nusga alýumin plastinka: bäş sany ýaprak görnüşli, görkeziji görnüşi ýa-da ýöriteleşdirilen galyňlygy 1,2mm ---- 8.0mm

Tube:1060, 2A12, 3A21, 5A02, 6061, 6063, 3003, 5052, 7075, 2011, 2024, 1050, 6068 ekstrudirlenen tegelek turba (tekiz turba, inedördül turba, ýumurtga turbasy, garmonika turbasy) daşky diametri diapazony: φ20mm ~ 00300mm diwar galyňlygy diapazony: 3mm ~ 40mm 2, çekilen turbanyň daşky diametri diapazony: φ4mm φ 808080 diwar galyňlygy diapazony: 0,25mm ~ 8.0mm

Material:1050/1060/3003/5052/2011/2024 / 2A12 / 3A21 / 6061, 6063/6068/7075 / LY12 / 7005

Aýratynlyklary: daşky diametri 4-300;diwaryň galyňlygy 0,25-40

Önümiň görkezilmegi

Okislenen ýalpyldawuk alýumin turbasy1

Okislenen ýalpyldawuk alýumin turbasy

6063Bendable takyk alýumin turbasy 2

6063Bendable takyk alýumin turbasy

7075 Awiasiýa alýumin turbasy4

7075 Awiasiýa alýumin turbasy

6082 t251 takyk alýumin turbasy alýumin turbasy 5

6082 t251 takyk alýumin turbasy alýumin turbasy

Uly diametri 3 bolan ýokary takyklyksyz alýumin turbasy

Uly diametri bolan ýokary takyklyksyz alýumin turbasy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň