sahypa_banner

önümleri

Hytaýda ýokary hilli sowuk rulonly gyzgyn rulon pes uglerod polat plastinka

gysga düşündiriş:

Köp mukdarda polat plitalary ulanýan materialyň bir görnüşi adaty pes uglerodly polat plitalara we pes erginli ýokary güýçli polatlara we poslama garşy we ýylylyga çydamly köp gatlakly polat plitalara bölünýär.Adaty pes uglerodly polat plitalar iki görnüşe bölünýär: sowuk we gyzgyn.Sowuk togalanan polat plitalaryň üstki hili we takyk galyňlygy ölçegleri bar.Olar esasan awtoulag jesetlerini ýasamak üçin ulanylýar.Gyzgyn rulonly plitalar esasan awtoulag çarçuwalaryny we şuňa meňzeşleri ýasamak üçin ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polat plitalaryň görnüşleri adatça üç görnüşe bölünýär: galyň plitalar (6 mm-den ýokary), orta galyň plitalar (3-6mm) we galyňlygyna görä inçe plitalar (3mm-den aşak).Tabak ýasamak prosesi taýdan pes uglerodly polat plitalary iki görnüşe bölmek bolar: sowuk we gyzgyn.Diňe gyzgyn togalanmak 1,2 mm töweregi pes uglerodly polat plitalary we 2 mm töweregi poslamaýan polat plitalary öndürip biler.Inçe tabaklar sowuk togalanmak, gyzdyrmak we gyzdyrmak arkaly öndürilip bilner.

q235c ýönekeý uglerod polat plastinka1
Q235 Umumy poçta plastinka, orta we agyr plastinka gyzgyn rulon 2
a3 demir plastinka Q235 uglerod polat plastinka 4

Arza

Uglerod polat plitalary köp hünär tehnikasynda we enjamlarynda we önümçilik pudagynda uly gurluş böleklerinde giňden ulanylýar.Mysal üçin, in engineeringenerçilik, energetika we magdançylyk tehnikalarynda köp önümler galyňlygy 6-20 mm bolan polat plitalary ulanýarlar.Bu polat plitalaryň käbiri çukursyz tekiz tabaklar we köpüsi 30% gözenekli plitalar.

Görnüşi we derejesi

Görnüşi Baha
Umumy uglerod polat plastinka q235c.q235d.q235e
Pes garyndy polat plastinka q345b.q345c.q345d.q345e
Köprü q235qc.q235qd.q345qc.q345qd.q345qe.q370qc.q370qd.q370qe.q420qc.q420qd.q420qe.16mnq.14mnnbq
Konteýner plastinka q245r.q345r.q370r.16mndr.16mnr.16mng.20r.20g.15crmor.12cr1movr
Constructionokary gurluşyk polat plastinka q235gjb.q235gjc.q235gjd.q235gje.q345gjb.q345gjc.q345gjd.q460gjc.q460gjd
Stokary güýçli polat plastinka q390b.q390c.q390d.q390e.q420b.q420c.q420d.q420e.q460c.q460d.q460e.q500c.q500d.q500e.q550c.q550d.q550e.q620c.q620d.q620e.q690c.q690d.q690e
Gämi polat plastinka Ccs / Abs / Gl / Bv / Dnv / Kdk / Lr, abde a32.d32.e32.f32, a36, d36.e36, f36.a40.d40.e40.f40;
Pes temperatura çydamly polat plastinka q235c q235d q235e q345c q345d q345e 16mnc 16mnd 16mne
Gazan üçin polat tabak 20g 16mng 15crmog 12cr1movg
Qualityokary hilli uglerod polat plastinka 10 # 20 # 35 # 45 # 50 # 20mn 30mn 35mn 40mn 45mn 50mn 16mn 20mn2 35mn2 45mn2
Garylan polat plastinka 15crmo 35crmo 42crmo 20crmo 12cr1mov 27simn 60si2mn 20cr 40cr

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, polat turbanyň hemmesi ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary