sahypa_banner

önümleri

Bezeg pudagy üçin gyzgyn satuw tegelek gönüburçly poslamaýan polat turbasy

gysga düşündiriş:

Poslamaýan polat turbasy içi boş silindr polatdyr.Ulanyş çäkleri suwuklyklary geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde ulanylýar.Esasan nebit, himiýa, lukmançylyk, azyk, ýeňil senagat, maşyn we gurallar we beýleki senagat turbalary we mehaniki gurluş böleklerinde giňden ulanylýar.Garaş.Poslamaýan polat turbalar gyzdyrylýar, deşilýär, ulalýar, gyzdyrylýar we kesilýär, kislota çydamly we ýylylyga çydamly polat biletlerden ýasalýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Poslamaýan polat turbalaryň klassifikasiýasy: poslamaýan polatdan ýasalan polat turbalar we poslamaýan polatdan kebşirlenen polat turbalar (tikilen polat turbalar) iki esasy kategoriýa.Polat turbanyň daşky diametrine görä, ony tegelek turbalara we ýörite görnüşli turbalara bölmek mümkin.Tegelek polat turbalar giňden ulanylýar, ýöne käbir kwadrat, gönüburçly, ýarym tegelek, altyburç, deň taraply üçburçluk, sekizburç we beýleki ýörite görnüşli polat turbalary hem bar.

Suwuklyk basyşy astyndaky polat turbalar üçin, basyşa garşylygy we hilini barlamak üçin gidrawliki synag we radiografiki synag geçirilmeli.Görkezilen basyş astynda hiç hili syzma, çyglylyk ýa-da giňelme ýok.Käbir polat turbalar standart ýa-da talapçynyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylmalydyr.Gyrmak synagy, ýanmak synagy, tekizlemek synagy we ş.m.

Poslamaýan poslamaýan polat turbasy, poslamaýan polatdan ýasalan turba diýlip hem atlandyrylýar, perforasiýa arkaly polat çeňňeklerden ýa-da gaty turba biletlerinden ýasalýar, soňra gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak ýa-da sowuk çyzgy bilen ýasalýar.Düşnüksiz polat turbalaryň aýratynlyklary daşky diametri * diwar galyňlygy millimetrde aňladylýar.

poslamaýan polat turba 76 alýar1
poslamaýan polat Poslamaýan polatdan turba 2
poslamaýan polat kapilýar turbasy3
poslamaýan polat turba4

Arza

1. Binagärlik bezegi:Ogrulyga garşy penjireler, basgançaklar, ogurlyga garşy penjireler, poslamaýan polat gapylar, reňkli poslamaýan polat turbalar.

2. Mebel we öý esbaplary:Stollar, oturgyçlar, düşekler, aýakgaplar we guradyjy gaplar poslamaýan polat turbalardan ýasalyp bilner.

3. Awtoulag önümçiligi:Awtoulag öndürmek, awtoulag çarçuwalary, egzoz turbalary we awtobuslardaky tutawaçlar barada.

4. Lukmançylyk enjamlary meýdançasy:Poslamaýan polatdan ýasalan turba önümleri, poslamaýan polatdan ýasalan lukmançylyk düşekleri, poslamaýan polatdan ýasalan kolýaskalar, poslamaýan polat lukmançylyk ulaglary we maşgala agzalarynyň palatanyň daşynda oturmagy we dynç almagy üçin poslamaýan polat oturgyçlar.

5. Arassaçylyk enjamlary:Poslamaýan polat polotensa, poslamaýan polatdan ýasalan hammamyň gapysy, poslamaýan polatdan ýasalan tekje we ş.m.

Model spesifikasiýasy

Ф6x1 Ф34x2-8 Ф70x3-10 Ф152x3-20
Ф8x1-2 Ф36x2-8 Ф73x3-10 Ф159x3-25
Ф10x1-2 Ф38x2-8 Ф76x2-16 Ф168x3-30
Ф12x1-3 Ф40x2-8 Ф80x2-16 Ф180x3-30
Ф14x1-4 Ф42x2-8 Ф83x2-16 Ф219x4-35
Ф16x1-4 Ф45x2-8 Ф89x2-16 Ф245x5-35
Ф18x1-4 Ф48x2-8 Ф95x2.5-16 Ф273x5-40
Ф20x1-5 Ф50x2-8 Ф102x2.5-18 Ф325x5-40
Ф22x1-5 Ф51x2-8 Ф108x2.5-18 Ф355x7-40
Ф25x1.5-5 Ф57x2-10 Ф114x2.5-18 Ф377x8-45
Ф27x2-5 Ф60x2-10 Ф120x3-18 Ф426x8-50
Ф28x2-5 Ф63x2-10 Ф127x3-18 Ф456x8-50
Ф30x2-8 Ф65x3-10 Ф133x3-18 Ф530x8-50
Ф32x2-8 Ф68x3-10 Ф140x3-20 Ф630x10-40

2. Poslamaýan polat turba materialy:201, 301, 304, 304L, 316, 316L, 409L we ş.m.

3. Poslamaýan polat turbalary ýerine ýetiriş standartlary:GB1220-84, GB4241-84, GB4356-84, GB1270-80, GB12771-91, GB3280-84, GB4237-84, GB4239-91.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň