sahypa_banner

önümleri

JIS Aisi ASTM GB DIN EN Hytaý Hotsale sowuk rulonly polat turba

gysga düşündiriş:

Sowuk togalanan takyk bökdençsiz polat turbalar takyk mehaniki gurluşlar, gidrawliki enjamlar ýa-da ýokary ölçegli takyklygy we polat ýeňleri üçin ulanylýar.Sowuk tegelek takyk polat turbalar materiallary tygşytlap, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp, material ulanylyşyny ýokarlandyryp we önümiň hilini ep-esli ýokarlandyryp biler.Bangrun polat turbalary berk hil barlaglary we ýokary hilli ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa..


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Düşnüksiz polat turbalar çukurly turbageçirijiler bolup, nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary daşamak üçin turbalar ýaly suwuklyklary köp mukdarda ulanmak üçin ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, egirme we burulma güýji birmeňzeş bolanda polat turba has ýeňil bolýar.Bu tygşytly poladyň bir görnüşi we turba in engineeringenerçiliginde giňden ulanylýar.

Umumy polat turbalaryň önümçilik prosesini iki görnüşe bölmek bolar: sowuk we gyzgyn rulon.Daş görnüşi boýunça, sowuk rulonly polat turbalar gyzgyn togalanýan polat turbalardan gysga.Sowuk togalanan polat turbalaryň diwar galyňlygy, adatça gyzgyn togalanýan polat turbalaryňkydan has ýokarydyr.Kiçijik bolmak.Emma galyň diwarly bökdençsiz polat turbalardan has ýagty görünýär.Theer ýüzünde gaty gödeklik ýok, kalibrde gaty köp burun ýok.

20 # 45 # Sowuk togalanan takyklyksyz polat turba1
20 # 45 # Sowuk togalanan takyklyksyz polat turba3
45 # Sowuk togalanan takyklyksyz polat turba 5
45 # Sowuk tegelek takyk polat turba4
20 # 45 # Sowuk tegelek takyk polat turba 2

Arza

1. Gurluş üçin bökdençsiz turba (GB / T8162-1999) umumy gurluş we mehaniki gurluş üçin üznüksiz turba.

2. Suwuklygy daşamak üçin bökdençsiz turba (GB / T8163-1999), suw, nebit, gaz we beýleki suwuklyklary daşamak üçin ulanylýan umumy bökdençsiz turba.

3. Pes we orta basyşly gazanlar üçin bökdençsiz turbalar (GB3087-1999) ýokary gyzdyrylan bug turbalaryny, dürli gurluşlaryň pes we orta basyşly gazanlary üçin gaýnag suw turbalaryny we lokomotiw gazanlary, uly tüsse turbalary, kiçi tüsse turbalaryny öndürmek üçin ulanylýar. we kerpiç kerpiçler Turbalar üçin ýokary hilli uglerod gurluş polat gyzgyn we sowuk çekilen (togalanan) turbalar.

4. pressureokary basyşly gazanlar üçin bökdençsiz turbalar (GB5310-1995) ýokary hilli uglerod polat, garyndy polat we poslamaýan ýylylyga çydamly polat, ýokary basyşly we ondan ýokary suw turba gazanlarynyň ýyladyş ýüzü üçin turbalardyr.

5. Dökün enjamlary üçin ýokary basyşly bökdençsiz turbalar (GB6479-2000) ýokary hilli uglerod gurluş polat we himiki enjamlar we iş temperaturasy -40-dan 400 pip çenli turbalar üçin amatly turbalardyr.we 10-30 Ma iş basyşy.

Ölçegi saýlamak

Bu poslamaýan polat turbanyň derejesi 316L.

Haryt ady

 

Sowuk togalanan 316L poslamaýan polat tegelek turba / turba

Baha

316l

Standart

JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN

Uzynlyk

Müşderi talap edilýär

Galyňlyk

1 dýuým we ş.m.

Gelip çykan ýeri

Liaocheng , Hytaý

Marka ady

BANGRYUN

Daşky diametri

Müşderi talap edilýär

Görnüşi

Tegelek turba / turba

Arza

Gurluşyk, aşhana, senagat we ş.m.

Şahadatnama

Şahadatnama

Çydamlylyk

± 1%

Haryt

bahasy

Tehnika

Sowuk

Reňk

kümüş

MOQ

1000 kg

Ölçegi

Müşderi talap edilýär

Port

Qingdao

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, polat turbanyň hemmesi ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Bangrun polatyny saýlamagyň sebäpleri

Önümçilik zawodymyz 1
Önümçilik zawodymyz 2
Önümçilik zawodymyz 3

Ulag

Suratlar önümlerimiziň dünýäniň çar künjegine iberilýändigini görkezýär
Suratlar önümlerimiziň bütin dünýä iberilýändigini görkezýär2
Suratlar önümlerimiziň bütin dünýä iberilýändigini görkezýär1
Suratlar önümlerimiziň dünýäniň çar künjegine iberilýändigini görkezýär3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary