sahypa_banner

önümleri

Hytaý öndürijisi HIgh hili ASTMA6 Q235 20 # Düşnüksiz kebşirlenen meýdança turbasy

gysga düşündiriş:

Gönüburçly turbalar bökdençsiz polat turbalara we kebşirlenen polat turbalara (tikilen turbalar) gyzgyn togalanýan tegelek kwadrat turbalara, sowuk çekilen bökdençsiz inedördül turbalara, ekstrudirlenen kwadrat turbalara we kebşirlenen inedördül turbalara bölünýär.Dikiş inedördül turba, sowuk egilmekden emele gelýän we soňra ýokary ýygylykly kebşirlemek bilen kebşirlenýän esasy material hökmünde Q235 gyzgyn ýa-da sowuk togalak zolakdan ýa-da rulondan ýasalan inedördül kesiş şekilli we ululygy bolan profildir.Kompaniýa turba ýasamakda baý tejribä eýedir we müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli ýöriteleşdirilen kwadrat turbalary / gönüburçly turbalary öndürip biler.Önümiň aýratynlyklary doly;diametri 20mm-800mm esassyz üýtgedilip bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Düşnüksiz inedördül turba inedördül we dört burçly inedördül polat turbadyr.Bu bökdençsiz polat turbadan sowuk inedördül polat turba.Düşnüksiz inedördül turba bilen kebşirlenen inedördül turbanyň arasynda düýpli tapawut bar.Egilmek we burulmak güýji birmeňzeş bolanda, agram köplenç pes ýagtylyk bolýar.

Düşnüksiz inedördül turbanyň materialy esasan Q345 (ASTM A6).we gurluşyk buraw turbalary, awtoulag hereketlendirijileri, welosiped çarçuwalary we gurluşykda ulanylýan polat skaf ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýan 20 #.Materiallaryň ulanylyş tizligini ýokarlandyryp, önümçilik işini ýönekeýleşdirip, materiallary tygşytlap we iş wagtyny işledip biler.

Suwuk transportda, gidrawliki goldawda, mehaniki gurluşda, orta we pes basyşda, ýokary basyşly gazan turbalarynda, ýylylyk çalşyjy turbalarda, gazda, nebitde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Kebşirlemekden has güýçli we ýarylmaz.

Önümiň görkezilmegi

Q235 inedördül turba 3

Q235 inedördül turba 1

Q235 inedördül turba 4

Q235 inedördül turba 2

Q235 inedördül turba1

Q235 inedördül turba 3

Q235 inedördül turba3

Q235 inedördül turba 4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň