sahypa_banner

önümleri

Hytaý öndürijisi Gurluşyk bezegi üçin howa çydamly gurluş polat plastinka

gysga düşündiriş:

Howa çydamly gurluş polat, pes erginli ýokary güýçli gurluş polatyna degişli atmosfera poslama garşy polatdyr.Esasy aýratynlyklaryna görä, kebşirlenen gurluşlar üçin ýokary howa çydamly gurluş polat we howa çydamly polatlara bölünýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

(1) weatherokary howa polat

Weatherokary howa çydamly gurluş polat, polatyň atmosfera poslama garşy işleýşini gowulandyrmak üçin demir kollektiwiň üstünde gorag gatlagyny emele getirmek üçin pola az mukdarda mis, fosfor, hrom we nikel goşmakdyr.Şeýle hem az mukdarda molibden, niobium, vanadiý, titanium we sirkonium ýaly elementleri goşup bilersiňiz, däneleri arassalap, poladyň mehaniki aýratynlyklaryny gowulaşdyryp, poladyň berkligini we berkligini ýokarlandyryp, geçiş temperaturasyny peseldip we edip biler. döwük döwülmegine has gowy garşylyk.

(2) Kebşirlenen gurluş üçin howa polat

Fosfordan başga polata goşulan elementler, esasan, ýokary howa garşylygy gurluş polat bilen birmeňzeşdir we şol bir funksiýa eýe bolup, kebşirleýiş işini gowulandyrýar.

Howa çydamly gurluş polat plastinka5
Howa çydamly gurluş polat plastinka6
Howa çydamly gurluş polat plastinka7
Goňur gyzyl poslanan howa polat plastinka4
Professional howa polat çukur5

Arza

Weatherokary howa çydamly gurluş poladyň ulanylmagy, atmosfera poslama garşylygy sebäpli kebşirlenen gurluş üçin howa çydamly polatdan has gowudyr.Esasan ulaglar, gaplar, binalar, diňler we beýleki desgalar üçin gurluş böleklerini berkitmek, aýlamak we kebşirlemek üçin ulanylýar.Kebşirlenen gurluş bölekleri hökmünde ulanylanda poladyň galyňlygy 16 mm-den köp bolmaly däldir.Kebşirlenen desgalar üçin howa çydamly polat, ýokary howa çydamly gurluş polatdan has gowy kebşirleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir we esasan köprüler, binalar we beýleki desgalar üçin kebşirlenen gurluş bölekleri üçin ulanylýar.

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, polat turbanyň hemmesi ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Parametr

Howa garşylyk derejesi we öndürijilik görkezijisi
Polat derejesi Standart Hasyl güýji N / mm2 Dartyş güýji N / mm2 Uzalma%
Korten A. ASTM 45345 80480 ≥22
Korten B. 45345 80480 ≥22
A588 GR.A 45345 ≥485 ≥21
A588 GR.B 45345 ≥485 ≥21
A242 45345 80480 ≥21
S355J0W EN ≥355 490-630 ≥27
S355J0WP ≥355 490-630 ≥27
S355J2W ≥355 490-630 ≥27
S355J2WP ≥355 490-630 ≥27
SPA-H JIS ≥355 90490 ≥21
SPA-C ≥355 90490 ≥21
SMA400AW ≥355 90490 ≥21
09CuPCrNi-A GB 45345 490-630 ≥22
B480GNQR ≥355 90490 ≥21
Q355NH ≥355 90490 ≥21
Q355GNH ≥355 90490 ≥21
Q460NH ≥355 90490 ≥21
Korten C% Si% Mn% P% S% Ni% Cr% Cu% 
≤0.12 0.30-0.75 0.20-0.50 0.07-0.15 ≤0.030 ≤0.65 0.50-1.25 0.25-0.55 
Ölçegi
Galyňlyk 0,3mm-2mm (sowuk togalanýar)
Ini 2mm-50mm (gyzgyn togalanýar)
Uzynlyk Rulon ýa-da uzynlyk gerek bolsa
Adatyululygy  Bobin: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Uzynlygy (düzülen)
Tabak: 16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň